İşletim Sistemleri Sınava Yönelik Çalışma Soruları

 

Merhaba arkadaşlar. İşletim sistemleri dersine yönelik çalışma soruları olan

1) 0 ile 1 Milyon arasını 4 thread e bölerek onlara işlem yaptıran yazılım ve

2) Kullanıcıdan istenilen sayıya kadar olan çift ve tek sayıları threadlere toplatan yazılımı açıklamaları ile paylaşıyorum.

Umarım yararlı olur. Hepinize iyi çalışmalar.

 

1. Yazılım

#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#define THREAD_SAYISI 4
#define DIZIBOYUTU 1000000
#define ITERASYONLAR DIZIBOYUTU/THREAD_SAYISI
 
// HER THREAD NERDEN BASLIYIP NEREYE KADAR GIDECEK BUNU BELIRLEYECEK
 
double sum = 0.0, a[DIZIBOYUTU];
pthread_mutex_t sum_mutex;
 
//sum global bir değişken o yüzden koruma altına almam lazım
 
void *is_yap(void *tid)
{
  int i, start, *mytid, end;
  double mysum=0.0;
 
  /* kendime ait toplama kısmını yapıyorum*/
 
  mytid = (int *)tid;
  start = (*mytid * ITERASYONLAR);
  end = start + ITERASYONLAR;
  printf("Thread %d , %d ile %d arasını topluyor\n",*mytid,start,end-1);
  for(i = start; i<end; i++)
  {
    a[i] = i * 1.0;
    mysum = mysum + a[i]; //mysum = mysum + i; de diyebiliriz. bunu geri kontrol etmek amaçlı böyle yatık
  }
 
  /* Toplama sonucunu yazarken rahatsiz etme */
   pthread_mutex_lock(&sum_mutex);
 sum = sum + mysum;
 pthread_mutex_unlock(&sum_mutex);
 pthread_exit(NULL);
}
int main()
{
  int i,start;
  pthread_t threads[THREAD_SAYISI];
 
  pthread_mutex_init(&sum_mutex, NULL);
 
  for(i=0; i<THREAD_SAYISI; i++)
  {
    int *id = (int *)malloc(sizeof(int));
    *id=i;
 
    pthread_create(&threads[i],NULL,is_yap,(void*)id);
  }
 
  for(i=0; i<THREAD_SAYISI;i++)
  {
    pthread_join(threads[i],NULL);
  }
  printf("Bitti. Toplam = %e \n",sum);
 
  //toplam sonuç kontrol
 
  double sum1=0.0;
  for(i=0;i<DIZIBOYUTU;i++)
  {
    sum1 = sum1 + a[i];
  }
  printf("Kontrol: Toplam: %e\n",sum1);
 
  pthread_mutex_destroy(&sum_mutex);
  pthread_exit(NULL);
}

2. Yazılım

#include <iostream>
#include <pthread.h>
using namespace std;
 
void *tekSayiTopla(void *);
void *ciftSayiTopla(void *);
 
int main()
{
  int sayi;
  pthread_t th1, th2;
  cout<<"Bir sayi giriniz"<<endl;
  cin>>sayi;
  pthread_create(&th1,NULL,tekSayiTopla,(void *)&sayi);
  pthread_create(&th2,NULL,ciftSayiTopla,(void *)&sayi);
 
  void *vpr1;
  void *vpr2;
 
  pthread_join(th1,&vpr1);
  pthread_join(th2,&vpr2);
 
  int tek_sayi_sonuc = *(int *)vpr1;
  int cift_sayi_sonuc = *(int *)vpr2;
 
  cout<<"Tek sayilar toplami + cift sayilar toplamı = "<<tek_sayi_sonuc<<
" + "<<cift_sayi_sonuc<<" = "<<tek_sayi_sonuc+cift_sayi_sonuc;
  return 0;
}
 
  void *tekSayiTopla(void *x)
    {
      int *ptr;
      ptr = new int; //Dinamik bellek yonetimi yapiyoruz
      int a = *(int *)x; //gelen x i integer yaptik
      int i;
      *ptr = 0;
      for(i=1;i<=a;i=i+2)
        {
          *ptr = *ptr+i;
        }
      pthread_exit((void *)ptr);
    }
 
  void *ciftSayiTopla(void *y)
    {
      int *ptr2;
      ptr2 = new int; //Dinamik bellek yonetimi yapiyoruz
      int b = *(int *)y; //gelen x i integer yaptik
      int o;
      *ptr2 = 0;
      for(o=0;o<=b;o=o+2)
        {
          *ptr2 = *ptr2+o;
        }
      pthread_exit((void *)ptr2);
    }

 

3 comments

 1. int main(){

  fork();
  fork();
  fork();

  printf(“soru3 b\n”);

  }

  İLE

  int main(){

  if(fork())
  if(fork())
  if(fork())

  printf(“soru3 b\n”);

  }
  bu iki sorunun farkı nedir acaba?

 2. Şöyle ki;

  fork() dediğim şey bir 2 tane proses oluşturur. Birisi anne diğeri çocuk. fork()’un altında kalan işlemler 2 kere yapılmış olur anne ve çocuk tarafından. anna => 1 + çocuk => 1 toplam 2 kere yapılmış olur.

  Birinci soruda 3 tane fork() oluşturmuş. 1. fork()’ta anne ve çocuk; daha sonraki fork()’ta 1. fork()’un anne’sinden 2 tane çocuğundan 2 tane; en sondaki fork()’ta 4 tane oluşmuştu onların her birinden de 2 tane daha oluşacağı için toplamda elimde 8 tane proses oluşmuş olur. Bu 8 tane prosesin her biri soru 3b yazdıracaktır.

  İkinci soruda ise if(fork()) dediğim şey aslında if(fork() != 0) ‘dur. Bu ne demek? Bu, eğer anne proses oluşmuşsa demek. Bu durumda ben 3 tane hali hazırda prosesin içine girmiş oluyorum. 3 if(fork()) olduğu için. Bu da 3 kere yazılması demek “soru3 b” ‘nin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir